https://podbielpoviedky.sk/

nečakané proroctvo, 1. pokračovanie.

   Bolo zimné oravské ráno, mínus 15 stupňov, ako dnes bolo aj v Moskve, za oblokom ešte tma, no bol to jeho čas vstávať. Zasvietil svetlo v kuchyni a postavil vodu na raňajšiu kávu. Sadol si do obľúbeného kresla v jedálni, v ktorom rád sedával ešte jeho už dávno zomrelý otec. Privrel oči a obraz jeho otca sa mu zjavil pred očami tak jasne, že neveril tomu, že je to len jeho predstava. V rannom tichu by sa bol rád otca spýtal na jeho názory na mnohé veci, ktoré v súčasnosti prežíval. Veď jeho otec prežil celý svoj život v neustálom poznávaní dobra ale aj zla. No on ako každé ráno na samom začiatku najprv  poďakoval Bohu za to, že mu podaroval tento deň.

   Čerstvo zomletá káva po zaliatí vriacou vodou prenikavou vôňou zaplnila miestnosť, v ktorej sedel. Bol to pre neho požehnaný začiatok dňa. Sadol si ku počítaču a začal čítať správy zo sveta. Využíval svoje schopnosti počúvať predovšetkým video – komentáre aj tie zahraničné, kedy si cibril svoje vedomosti aj v cudzom jazyku. Tak si denne skladal svetové udalosti, ktorým prikladal význam do uceleného celku a s radosťou konštatoval, že už je schopný predvídať aj budúci vývoj udalostí, ktoré výrazne ovplyvnia aj domáce udalosti, či sa to komu hodí alebo nie. Naši maďarskí priatelia majú pekné porekadlo, ktoré aj ja rád používam. Počul som ho od nich na mojich častých  niekdajších služobných rokovaniach napríklad v slávnom Szekesfehervári, či Rajke. A poviem Vám, že som medzi nimi mal skutočných priateľov!

 Pre pokoj ľuďom, ktorí neradi počúvajú mrzké výrazy ale zmením jeho posledné slovo, ktoré v origináli je dosť oplzlé. To ich porekadlo  po mojej úprave znie:   ,,  Len silnejší pes berie všetko! ,,

   Nuž, či so mnou budete alebo nebudete súhlasiť, ja mám za to, že aj v politike je tomu tak. Nie preto, že by slovenské porekadlá podobné situácie tiež nevystihovali, to maďarské som zámerne použil aj preto, aby som dokázal, že ak sa chceme vyjadrovať ku svetovej politike, musíme sa odosobniť a tým sa každý národ stáva národom so svojou dôstojnosťou. Žiadne opovrhovanie, žiadna nadradenosť, žiadna nenávisť! 

Prečo?  Nuž preto, aby sme dokázali udalosti hodnotiť triezvo.  To si vyžaduje pokoru. Pokoru človek získa svojim životom, kde neboli len úspechy a radosť s bohatstvom. Pokora kráča ruka v ruke aj s prehrami, či neúspechmi, chorobami, aj dívaním sa smrtke rovno do jej čiernych očí. Nuž, každý z nás a všetko okolo nás je len do času. To pripomeniem tým, čo sú presvedčení, že všetko môžu.

   Pred časom ma stretol známy, ktorý čítal moje poviedky a spýtal sa ma, čo čakám v tomto roku, že sa stane. Vyžaloval sa, že s jeho rodinou aj priateľmi žijú v permanentnom strachu z budúcnosti, ale aj prítomnosti. Zapnite televízor, vypadne z neho kostlivec, ktorý na Vás šíri  predovšetkým strach z korony!

 Zapnete rádio a rozhlas straší, vyhráža sa pokutami, zákazmi, uvádzajú štatistiku úmrtí. Otvoríte noviny, to samé.  Ako z toho všetkého von??? Znova sa spýtal známy.

   Som ja nejaký prorok?

   /   Vedel som, že v minulosti svojich prorokov jednotlivé civilizácie ukameňovali alebo iným spôsobom zo  sveta zniesli. Takže takto by som za svoje predpovede skončiť nechcel, pomyslel som si, no jemu som o tom nič nenaznačil…  /

Odpovedal som mu teda hore uvedenou otázkou.

Vysvetlil som mu tiež, že každý z nás v kritickej situácii sa nejako svojsky chová. Poviem Vám, z vlastnej skúsenosti viem a som o tom presvedčený, že dnešná doba rozdeľuje nás všetkých do dvoch základných skupín.

    Do prvej skupiny a tých je prevaha patria tí, na ktorých sa výrazne podpísala oficiálna informačná vlna. Takto nejako, veľmi úspešne už fungovala jedna nemenovaná propaganda v našej nie tak dávnej minulosti.  A nielen jedna!

Do druhej skupiny patrí menšina, ktorá sa riadi svojimi skúsenosťami, rozumom, zbiera informácie z celého spektra sveta bez ohľadu na ideológiu. Lebo každá ideológia v minulosti slúžila len a len na ovládnutie ľudského stáda pre prospech tých, čo tú ideológiu stvorili.

Bodka. Koniec citátu. Podotknem, že nie môjho.

Môj známy sa na mňa díval, ako by som bol z iného sveta.

Pokračoval som, že ak máme porozumieť tomu, čo sa okolo nás deje,  musíme splniť dve podmienky.

   Tou prvou je  zber informácií a ich triedenie. K tomu je treba mať vedomosti z histórie. Širokej histórie, idúcej do hĺbky mnohých stáročí, povedal by som. Prečo? Lebo história sa opakuje. Tie isté procesy sa opakujú priam s neodvratnou pravidelnosťou.  Ako počasie. Aj predpoveď počasia stojí na podobných princípoch priatelia!

 A oni  tie vedomosti o histórii, nás učia. Samozrejme len tých, čo na to majú.  Prichádzajú k nám len v iných šatách, poznamenal by som.

   Tou druhou podmienkou je schopnosť rozumieť svetovej politike. Hovorím o politike  naozaj len svetovej!

 Mnohokrát si ju zamieňame s politikou v dedinskej krčme, alebo s politikou neomylnosti tých, čo sa im momentálne darí. Alebo s tými, čo sú nejako zamiešaní v politike dobre organizovaných skupín, či maličkých štátikov bez vlastnej suverenity. Pozor si treba dávať na podcenenie súperov! To sa mnohým v minulosti kruto vypomstilo, verte, alebo neverte! A znova a znova sa to opakuje…

Svetovú politiku robí len zopár skutočne silných štátov- skutočných hráčov vo svete najvyššej politiky tohto sveta. Je možné ich vymenovať na prstoch jednej ruky ako poznamenal niekedy jeden múdry človek.

A aj záujmy týchto páru najmocnejších štátov sveta sa sústreďujú. Veru tak. Naozaj. Je to ako s tým mojim maďarským múdrym, no nie slušným príslovím, čo som v úvode už uviedol. Neostáva nič iné len rozumieť tomu, čo sa okolo  v realite deje. Musíte rozlišovať, kto príkazy dáva a kto ich len plní. Lebo práve takí stoja pred Vami na javisku súčasných dejín. Nemám na mysli dedinu, ani štát, ba ani kontinent. Že je to nad Vaše sily?  Veď si spomeňme na známe:

Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a dajte Bohu, čo je Božie! 

/ Trošku som upravil. /

Tak teda na otázku, čo bude, som neodpovedal, lebo naozaj nie som prorok.  Ukázal som Vám ale spôsob, ako sa niektorí z Vás môžu naučiť odpovedať na to, čo  s veľkou pravdepodobnosťou bude. Lebo istota neexistuje. Nie je možné vylúčiť pravdepodobné či náhodné paralelné procesy.

Želám Vám pokojný deň priatelia, veď dnes máme naozaj nie obyčajný dátum!       Je  predsa 12.02.2021.

P.S.

Naozaj zvláštny datum. Do desiatej večer sa ma presne 12 čitateľov pýtalo, ako môže jednoduchý dedinský ľudový vyprávač  písať o svetovej politike. Len niektorí z nich poznamenali niečo o Orave a Slovensku.

Ing.Viliam Štefanek Karisný.                         Podbiel 12.02.2021.

                                     www.podbielpoviedky.sk