https://podbielpoviedky.sk/

ELIXÍR:  Pokoj a predvídavosť.

Každému z nás pocit pohody, alebo spokojnosti samého so sebou prináša niečo iné. Nakoniec, všetci sme iní, neopakovateľní. Tiež máme rôzne nastavenú pomyselnú latku ktorú treba zdolať, aby sme sa priblížili ku svojmu cieľu. Tú latku si nastavujeme pre dva odlišné smery.

Prvým je fyzika, týka sa nášho tela, môj článok bude o tom. No žiaľ, len menší počet z celku sa stará  aj o smer druhý. Je to duševno , ktoré zhmotníme do vlastného vzdelania, sebadisciplíny, pomoci druhým a tak podobne. Hlava musí dať rozhodnutia vlastnému telu ako sa chovať, aby sme si svoje zdravie neničili napríklad prejedaním sa.  Prejedanie  je drogou, vysvetľovať netreba. To som ale nevyčítal, je to môj názor.

    Vypočul som si už  množstvo rád počas života. Ako byť zdravý s vyšportovaným telom, či ako najrýchlejšie schudnúť, ak máme nadváhu. Málokto mi ale povedal, že je potrebné hľadať dôvody, ktoré predchádzali našej nadváhe. A tam býva pes zakopaný, ako hovorí slovenské príslovie!

A skoro nikto nehovoril o duši človeka. Lebo , poviem to obrazne, ak naša duša spieva obklopená  pokojom, vytvára harmóniu s našim telom. V diaľke je vzor, ktorý má meno askéta.

Mnohí vo svojich životoch s nadváhou bojujú ako s veternými mlynmi. Podstúpia aj drastické odtučňovacie kúry, aby následne znova stlstli. Kde je riešenie? Už som ho naznačil! Je v našich hlavách!  Ak chcete trvale mať normálnu váhu a to v každom veku, musíte v prvom rade zmeniť svoju hlavu!  A žiaľ pre mnohých z nás, aj pre mňa, na trvalo! Ak by ste mi položili otázku ako získať pevnú vôľu, odpoviem Vám: ,, TO NEVIEM. ,,

Ako to dlho trvá zmeniť svoju hlavu? Spýtal sa ma muž okolo 40 rokov. Bol značne pribratý, odhadom 110 kg. Pozrel som sa na neho a opatrne som mu povedal, že to záleží…

Trval na jasnej odpovedi, nespýtal sa ma ale ako sa má zmeniť tá jeho hlava, nepripisoval tomu význam. Rok aj viac, poznamenal som opatrne. Videl som na jeho sklamanej tvári, že radu z mojich úst neprijme. On si radšej počká na zázračnú tabletku…

To by bolo na celý nový článok . V skratke podľa môjho názoru sa treba sústrediť na vlastnú vôľu, sebaovládanie za každú cenu. Teda ako získať pevnú vôľu?  Lebo človek, ktorý ju nemá, nemá silu  ani šancu s prejedaním skončiť!

Za zmienku stojí fakt, že plánovači pre ľudskú spoločnosť pred nás postavia model  tak zvaného úspechu jednotlivca. A verte tomu, že to majú dobre premyslené!

Tá ,, muštra ,, následne do nás všetkých zapadne a podriadime sa. Iný názor sa nepresadí. Obyčajne.

   Samozrejme každá generácia, aj tá dnešná, má svoje vrstvenie, priority, nedá sa zovšeobecňovať. Dôležitú funkciu pri stanovení si hodnôt v oblasti vlastnej duševnej vyrovnanosti hrá aj vzdelanie jednotlivca, v akej rodine a pomeroch vyrástol, jeho životné skúsenosti, morálka ak ju vôbec má a schopnosti konať  v každom smere.

   Ja osobne za dôležité považujem aj skutočnosť, ako sa každý z nás dokáže vyrovnať s vlastným, aj ťažkým problémom, ktorý viac menej všetci prežívame. Tí úspešnejší využívajú svoj rozhľad, skúsenosti vlastné aj tie odpozorované od iných, svoju vypestovanú pevnú vôľu, schopnosti prijímať kompromis, schopnosti vzdať sa povedzme dočasne vecí ktoré máme radi, ak tým získame to potrebné.

   Nuž a teraz sa dostanem len ku jednej časti toho načrtnutého problému. Napíšem niečo o spokojnosti s vlastným telom, to, ako vyzeráme, alebo lepšie, ako by sme vyzerať po tej fyzickej stránke chceli. Dodám, že lekár tela stanovil parametre pre jednu časť a tou je naša váha. Mám za to, že dnešok sa skôr sústredil nie na váhu nášho tela ale na jeho nadváhu…

   Už som pred časom popísal skúsenosti napríklad s mojou hladovkou, ako jednej z drastických metód upraviť vlastnú hmotnosť smerom dolu. Skoro všetci ktorí s nadváhou nejakým spôsobom bojujú, by vedeli o tom prednášať. Tomu sa ale ja vyhnem, lebo je to cesta vedúca nikam.

Tak Vám poviem, po prežitých rokoch viem, že žiadna zázračná metóda neexistuje. Ak Vám ju propagátori a tí čo na Vás chcú zarobiť sľubujú, nevadí! Skúste tú ich zázračnú medicínu v prenesenom slove zmyslu vyskúšať a dopadnete ako vždy. V tejto chvíli treba povedať, čo sa za zázračnú metódu považuje. Vysvetlím jednoducho.  To Vám je sľúbené, že napríklad bez fyzickej námahy a pritom pri pokračujúcom prejedaní sa, po požití  ich  prípravku schudnete! V dobách, kedy ešte ľudstvo nestanovilo cenu Nobela, ak sa nemýlim v dobe vrcholu ale už aj úpadku rímskeho impéria, si najvyššia skupina vtedajšej spoločnosti osvojila tiež jeden zázrak.

Zaslúžene svoj drahocenný čas netrávili zmysluplnou činnosťou. Dávali prednosť svojej výsade ničnerobeniu, len zábave a hodovaniu spojeného s pitím alkoholu a iných radostí. No a keď cítili, že už majú jedla dosť a bolo by múdre prestať, oni zobrali pierko, pošteklili svoje hrdlo a za chvíľku boli prázdni, veď stoly boli tak plné toho najlepšieho! Neviem Vám veru povedať, čo presne tým sledovali,  jedno je isté, mohli v prejedaní pokračovať. Vtedajšie štatistiky tento problém zabudli zdokumentovať, ale všetci asi vieme, ako to mohlo dopadnúť.

   Tak prejdem od zázrakov ku mojim skúsenostiam. Treba vedieť, že palica má dva konce. Jedna realita je zdravie, aj to duševné, druhou je telo samotné. Teraz napíšem vetu, ktorej porozumie asi každý:

,, Človek s nadváhou, to znamená človek tlstý, málo kedy je človekom zdravým… ,, A tú jeho estetiku netreba ani spomenúť! Súhlasíte, alebo nie,  Vy si nakoniec vyberiete vlastnú cestu so všetkými dôsledkami!

   Mám za to, že jedno súvisí s tým druhým. Ak sledujete len jeden parameter, povedzme spomenutú estetiku tela, podriadite sa  jednorazovo úprave svojej váhy tela akýmkoľvek, aj drastickým spôsobom. Ak ste vybavený dočasne pevnou vôľou, kilogramy sa Vám podarí zhodiť. Krátku dobu si užívate závisť svojho okolia pri ich poznámkach, ako dobre vyzeráte, ako ste zoštíhleli, aký úspech ste ako jeden z mála dosiahol! Ako ste sa zázrakom stal novým človekom! No nekúp to!

   Nepísaným zákonom ale býva, že sa necháte učičíkať a znova prestanete dodržiavať obmedzenia v stravovaní. Opäť si doprajete viacej ako potrebujete. Veď to tak chutí! A ešte si po dobrom jedle zdriemnuť! Po čase ste nazad tam, kde ste boli pred drastickou  jednorazovou námahou. Dostavil sa tak zvaný ,, jojo  ,, efekt, ako výsledok Vášho opätovného zlyhania.

S ľútosťou mne vlastnou poznamenám, že toto sa týka tých, ktorí zabúdajú na skutočnosť, že palica má dva konce a že by malo platiť za normu, že bez práce nie sú koláče. Nerozumiete čo pri všeobecnej mizérii len niektorí postrehli?

 No to tu  nezodpoviem, na to v tejto téme musíte prísť Vy samotní. Ja Vás len nasmerujem na fakt, že ani za peniaze sa nedá všetko kúpiť. Že čo? Veď sa hovorí, že za peniaze aj v Prahe dom!

Tak si kúpte za peniaze pevnú vôľu!

Kúpte si rozum!

Kúpte si skutočnú lásku!

Kúpte si zdravie!

Kúpte si duševnú pohodu!

A ešte množstvo iných vecí sa nedá za žiadne peniaze či zlato kúpiť…

   Tak sa vrátim ku tomu druhému koncu spomenutej palice. Ak sa rozhodneme získať stratenú normálnu váhu, nemôžeme sa sústrediť len na jeden parameter, čo je váha samotná. Už ste si uvedomili prečo Vy osobne máte nadváhu? Že ľudovo povedané ste tlstí? Lekár to nazval obezitou…

Je nutné konečne pochopiť, že tá obdivovaná správna váha bola u väčšiny spájaná ako logický výsledok fyzickej práce, námahy, pohybu. Tí čo sa živili fyzickou prácou, bývali po väčšine štíhli. Naopak tí čo obchodovali a pracovali s peniazmi, štíhli bývali len málokedy. Jednoducho, oni si mali z čoho dožičiť aj vtedy. Ale to nie je ten druhý koniec palice. Ja pripomeniem zdravie. Teda našu snahu o vlastné zdravie to nasmeruje ku tomu, že jeme len:

–        Ak sme hladní a energiu sme spotrebovali fyzickým pohybom

–        Potraviny nášmu telu zdravé, bez chémie a rôznych prísad, ktoré len napodobňujú prirodzenú farbu, vôňu a chuť. Ideálne sú potraviny, ktoré si dokážeme v našich podmienkach dopestovať sami. V pote práce!

Ak sa neživíme  fyzickou prácou, potom túto doplníme športom, turistikou, prechádzkou, každý podľa vlastných možností a schopností.

   Neexistuje predpis rovnaký na každého, to si musíte Vy samotní nájsť svoju cestu!   Mám za to, že konzum ako taký a predovšetkým konzum jedla sa stal v týchto dobách jedným z tých zlatých teliat, ktorému sa klaniame, čo nakoniec sa postaví proti nám samotným a svoj vytúžený vnútorný pokoj strácame, namiesto aby sme si ho upevnili v svojich hlavách.  Nepoviem nikomu čo by sám nevedel, ak spomeniem ku čomu treba smerovať našimi životmi.

   Prvou vecou než začneme v tejto oblasti niečo podnikať, je treba postaviť sa úplne nahý pred veľké zrkadlo. Z každej strany sa podívajte na seba!  Tam nevidíte model, či modelku so symetrickým telom. Tam vidíte a podržte sa, tam vidíte Vás samotných takých, aký  v skutočnosti momentálne ste! Potom sa rozhodnite, či s Vašim telom je treba niečo zmeniť. Musíte sa naštartovať, že takto pokračovať  už ďalej nejde!

Nekupujte si zázračné prípravky podľa krásnej reklamy, kde Vám štíhly a vyšportovaný model predvádza povedzme leteckú kombinézu! Oni z Vás pilota  svojou bundou neurobia, hoci tou predstavou Vás lákajú aby ste im dali zarobiť na Vašej hlúposti…

    Tak to je oblasť fyzická. Komplikovanejšia fáza nastane v kroku dva, kedy si musíte úplne a podľa možnosti na trvalo prestaviť program vo Vašej hlave! Pretočiť si ciferník ako ja rád hovorím. To považujem za najťažšiu úlohu, ktorá pred nami stojí. Prečo? Lebo nám do hláv bábkovodičom bolo vložené, že jedlo jeme kedykoľvek, lebo si to môžeme dovoliť a nie preto, že sme skutočne hladní…

   Podriaďte sa zdravému rozumu a choďte za svojim zdravím aj vo vyššom veku. Áno, aj vo vysokom veku to ide, ak existuje vôľa a pevné rozhodnutie.  Starší, či skutočne starý človek už nemá za cieľ vyšportovanú postavu človeka mladého. Tu ide o dobrú fyzickú kondíciu úmernú veku. Pohyb, pohyb, pohyb!

Na druhej strane tej pomyselnej palice sa to má prejaviť Vašou dôstojnosťou, rozvahou a rozdávaním získaných vedomostí, či skúseností, ktoré mladí od Vás takto získajú.

Ak človek nepresadzuje žiadne svoje ideály do budúcnosti, končí v prítomnosti po úplnom vlastnom vyhorení!  / to som povedal ja. /

   Pred mnohými rokmi som jednému absolventovi rezbárskej školy ktorý si neveril, že sa tou profesiou uživí, radil. Svojimi životnými skúsenosťami som vedel, že predá len vypracované umelecké rezby a naozaj sa neudrží vyrezávaním nezmyselných predmetov. On pri svojej práci rezal, počúval ma ale mlčal. Keď už toho mal dosť, pozrel na mňa a povedal:

,, Keď ste taký múdry, ukážte mi ako a čo je treba rezať! ,,

   Presne na to znova myslím, keď píšem o znovuzískaní vnútorného pokoja. Bolo by úsmevné myslieť si, že vnútorný pokoj je len otázkou krásy fyzického tela. Ale medzi parametre ktoré ten pocit vytvárajú to rozhodne patrí!

Teraz nebudem tvrdiť, že Vám dobre poradím, či dokonca že som ja sám a nikto iný objavil nejaký elixír úspechu. Ani ja sám ho nepoznám. Naučil som sa ale, že máme zbierať čo najviac nových informácií. Množstvo informácií ale zárukou nášho úspechu tiež ešte nie je. Okrem množstva informácií je dôležitá hodnota informácie preverená životom a časom. Rozhodíte si ako hrach po stole tie informácie a vyberiete si len tie najcennejšie. To sa musíte životom naučiť.

   Počul som jedného vzdelaného múdreho muža, ktorý radil ostatným vo vyššom veku, ako si uľahčiť trápenie, ak ich hnevá prostata. To sa týka nakoniec všetkých mužov vo vyššom veku, či to priznajú alebo nie. Prečo o tom spomínam?

Pretože to následne smerovalo ku nášmu stravovaniu a jeho množstvu. Následne ten múdry muž povedal, že ak vyskúšame jeho odporučenie, už po mesiaci sa dostavia prvé pozitívne výsledky. Spomenul ústup problému s prostatou a zníženie telesného tuku predovšetkým z oblasti brucha. To ma ihneď upútalo, veď ktorý zo starých, či starších mužov dnes nemá väčšie, či veľké brucho???

   Tak Vám predám, čo som sám kúpil. Ten človek, ja to samozrejme skrátim, povedal nielen pre mňa novú zásadu stravovania.  Tá by možno mohla platiť aj pre Vás a ona znela:

,,  Najesť sa len raz za deň!  ,,

Tak a teraz čo s otázkami, že raňajky sú dôležité, tiež desiata, výdatný obed, olovrant, večera a niečo na chrumkanie pri pozeraní televízie? To necháme bez komentára.

   Ja som pochopil že len jedno jedlo za deň! 

Sám som absolvoval za svojho života na vlastné riziko nie raz hladovku, podotýkam, žiadne jedlo, len čistá voda!  Tiež aj ťažká fyzická práca k tomu. To tiež viem, že bez jedla sa dá  určitý čas vydržať a kedy príde kríza a ako na to, aby sa dalo pokračovať.

    /    Tu musím  Vás všetkých upozorniť, že predovšetkým tí starší a už s chorobami musia byť opatrní, ak budú chcieť povedzme schudnúť.  Niektorí z nás už do výrazných zmien  vôbec nemôžu!

Je nutné poradiť sa so svojim lekárom. On musí rozhodnúť čo je u Vás konkrétne vyššie riziko. Vaša nadváha, alebo chudnutie! Ja píšem o sebe a svojich rizikách, berte to len ako možnosť. Či to máte tiež podstúpiť, to ja nedokážem posúdiť!   /

    Toho jedného jedla raz za deň som sa nebál, je to určite ľahšie ako hladovka! Upútal ma čas toho jedla. Je to o 16 hodine po poludní. Chápete? Či nie?  Tak vysvetlím. Príslušný režim bude vyzerať takto:

O štvrtej po poludní sa najete. Dáte si polievku ako máte rád, potom druhý chod, čo máte rád. Po obede ovocie, vyhnite sa všetkému  sladkému aj keď Vás to tam ťahá. Dajte si lyžičku medu ak musíte sladké. Ale od cukru treba odchádzať trvale!   Ak skončíte s jedlom o 17,00 hod, potom nasleduje Vaša obvyklá činnosť do doby až idete spať. Už len pite čistú vodu, ideálne bez chlóru! To už nič nejete, ale načo aj, keď ste sa dobre najedli pred páru hodinami? Nasleduje spánok povedzme 8 hodín. To tiež nejeme. Príde ráno a prvé čo urobíte po novom je to, že si dáte 2,3 poháre čistej, nie studenej ani horúcej vody.

A pracujete ako vždy bez raňajok, bez desiatej, bez obeda, bez olovrantu. Tej čistej vody si doprajte po celý čas! Je veľmi dôležitá zvlášť u starších! Pozeráte na hodiny a vidíte tam ručičky na 16,00 po poludní. To sa potom do sýta najete.

Zmysel? Pýtate sa, aký to má zmysel?    Ten človek dobre vedel čo hovorí!

V tom režime on počas dňa zavádza hlad ako súčasť nášho života tak, ako to je v prírode prirodzené. O nás, ľuďoch som mal asi napísať BOLO. Či nie?

 Pozrite na divé zvieratá! Sú väčšinu svojho času hladné, chudé,  ale silné a vytrvalé. Žiadna degenerácia, minimálna chorobnosť. A ja len dodám, aby bolo všetko jasné:

,, Videli ste, alebo počuli ste, že spomínané zvieratá pijú alkohol, alebo si navyše po dobrej strave doprajú niečo sladké? Ja osobne som tiež nikdy nevidel žiadne zviera, napríklad opicu, ktorá by fajčila, alebo brala drogu… ,,

Tak, ak ešte čítate tieto riadky, poviem Vám, že ak máte niečo dosiahnuť podľa týchto rád, zásadnou podmienkou Vašej životosprávy je BYŤ !        ,,   ABSTINENT.  ,,

Žiadny alkohol!

 Neberte to, že chcem vyzerať zaujímavo. Nie som askét, nie som indický jogín, ani šaman. Osobne som alkohol v živote pil.  Dnes je  ale tomu už 7 rokov, čo som úplný abstinent. Ak pijete, tieto rady sú pre Vás zbytočné.  Niekto sa ma raz spýtal, či aspoň malé množstvo alkoholu by šlo vypiť? Ja som mu  odpovedal položením svojej protiotázky:

,,  Môže lump iného zavraždiť len tak trošku?  ,,

Už som niekde napísal, že ak ste skutočne silný svojou vôľou a vydržíte úplnú hladovku povedzme 17 dní v kuse, podpíšem sa pod uistenie, že to nikto nedokáže ak pije alkohol. Aj keď začnete hladovku, kedykoľvek Vás to zlomí, ak požijete alkohol!

   Povedal som si aj ja, že skúsim ten proces absolvovať a uvidím či,  a ako dlho  vôbec vydržím!

  V mojich 75 rokoch je za mnou prvých 8 dní. Ten vek som napísal nie k vôli samo –  chvále, či skôr irónii, ale preto, aby som aj starým, či tým len starším ukázal, že  v každom veku stojí za seba zabojovať! Prečo? Lebo náš duch vekom nestarne!

No predsa len naozaj ľahšie to majú tí dnes už starí, ktorí za mladi dostali od rodičov správnu výchovu podľa hesla:

,,  Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko! Lebo ak už budem Jano, neohneš ma mamo! ,,

Ak bude preklad nejasný, doplním o ďalšie slovenské porekadlo, šité ako na mieru:

  ,,  Starého psa už novým kúskom nenaučíš!  ,,

 Ja len doplním, že som poukázal na fakt, že je dobre, ak návyky, samo odriekanie, morálku, dostaneme  od rodičov už ako malé deti!

    Cítim sa dobre. Svoju váhu som si odmeral len  pred začiatkom pokusu prejsť na novú životosprávu. Potom zásadne už nie.  Budem sa vážiť až po určitom čase. Chcel by som, aby som vydržal viac ako dva týždne, povedzme mesiac, dva, alebo???    Na trvalo?
Tak toto, pamätajme, je  zásah do stredu čierneho kruhu. To  ,, NA TRVALO!  ,,

 No ani ja sám veru neviem s istotou povedať, koľko osobne do toho pomyselného terča nastrieľam! Takému zámeru pre odľahčenie v tejto chvíli, kedy sa vzduch okolo Vás dá krájať, ja zvyknem  hovoriť: ,, Až do najbližšej smrti…  ,,

Kontrola váhy aj viackrát za deň Vás bude potápať psychicky. To je moja rada. Nesmiete všetko Vaše úsilie sústrediť len na Vašu váhu!!!

Prvé dni budú naozaj zlé, najskôr ale po týždni, dvoch, ak vydržíte, príde úľava a pocit ľahkosti. Tak za dva, tri týždne sa Váš žalúdok postupne cez Vaše odriekanie zmenší a ustáli, pocit hladu nebude tak výrazný. Ale stále bude. On úplne neodíde, ten hlad sa stane našim spoločníkom!

   Teraz ma napadlo to porovnanie. Videli ste určite ako Indián krotil divokého koňa.  Ten sa trhal, skákal až zhodil svojho jazdca na zem! No Indián bol trpezlivý a krok za krokom pokračoval v drezúre divého koňa. A stalo sa! Divý kôň svojho jazdca napokon prijal a vytvorili nerozlučnú dvojicu. Aj Vy pri zmene životosprávy v sebe musíte skrotiť toho divého koňa. Tým je Váš hlad aj Vaša psychika. Neviem, čoho máte navyše, myslím ale tú divú psychiku…

  Jedna dobrá rada navyše: nezabudnite urobiť niečo dobrého aj iným. Veľmi Vám to psychicky pomôže. Možno v sebe skrotíte tiež divocha s menom sebec. Ten musí mať všetko len pre seba.

Robte tiež akúkoľvek fyzickú prácu čo je treba, čas ubieha rýchlejšie, lebo nemáte čas myslieť na jedlo.   Nakoniec po istej dobe sa prestanete  pozerať aj na hodiny, kedy už konečne bude 4. hodina po poludní…

Prvé dni sú komplikované nie pre Váš hlad. To len Vaša psychika  ten divoch, bude v panike kričať, že sa blíži tragédia, lebo sa musíte prispôsobiť novému. V tejto chvíli zámerne preruším svoje písanie a článok dopíšem na etapy po uplynutí času, aby som Vám odovzdal vlastné poznatky.

    Dnes je 5.7. 2022. Prešlo prvých 9 dní, som v desiatom dni a ja som v pokoji  dnes prešiel čas o 16,00 hod. – kedy už možno prijať potravu. Stalo sa tak náhodne o 16,20 hod.

   -Dnes je 12.7.2022. To už mám za sebou myslím 17 dní. Mám pocit pokoja a vyrovnanosti vo svojej hlave. Ten pocit hladu každý deň zvlášť po poludní, už začínam vnímať ako liečivú zázračnú vodu, ktorú ku svojmu životu potrebujeme.  No ale aký to hlad, keď viem, že o 16.00 hodine sa najem? Poviem Vám, že si nevyberám čo budem jesť. Jem čokoľvek, mäso minimalizujem. Už dávno som sa naučil piecť celozrnný chlieb bez droždia. Naštudujte si na internete rozdiel medzi chlebom kváskovým a tým z droždia! Aj to je dobrá rada nielen pre Vaše zdravie…

   -Dnes je 24.7.2022. V skromnosti napíšem, že moje nové stravovanie trvá mesiac. Viem, pýtate sa, čo s hladom? Ja poznamenám, že sa stal mojim tichým spoločníkom, ktorý ma denne uisťuje, že ma už nikdy neopustí! Nemám ho rád, to priznám, ale učím sa s ním žiť! A hlava mi hovorí,  / tomu môjmu telu, aby ste rozumeli, /  že tá jeho spoločnosť je  mojou výhrou!

Nuž neviem na aký čas, ale tá už spomenutá trefa do stredu terča, tú mám v hlave tiež.

Váha???

Naozaj, ako som napísal, som sa ešte nevážil. Podľa nohavíc ale usudzujem, že opasok  ide na kratšie dierky!  Za osem dní ale pôjdem na ročnú kontrolu štítnej žľazy. Tam ma doktorka vždy nemilosrdne odváži a váhu zapíše do karty. Tak sa k tomu údaju vrátime a zakončím moje rozprávanie.

Poviem Vám, že otázka, tá hlavná nie je o váhe. Je o mojom zdraví, sebavedomí, kondícii, istote a podobne. Bolo by naivné čakať na zázrak po takomto krátkom čase. Zaujímavé to bude po troch mesiacoch, potom po pol roku, alebo po trvalej zmene môjho stravovania, ktorého trvalou súčasťou je aj denný hlad…

   Dnes je 1.8.2022, teda mám za sebou prvých 5 týždňov. Hlad môj každodenný… Tak by som to charakterizoval. Doktorka bola spokojná, ihneď po odvážení povedala, že pred rokom som vážil o požehnaných x kilogramov viac! Zámerne som to číslo neuviedol, lebo Vám sa môže stať, že po takom istom čase sa budete porovnávať a!

Vždy zvlášť po obede, keď sa pocit hladu stupňuje, si hľadám akúkoľvek prácu. Chodiť na váhu? Nie! Ten výsledok Vašej námahy už uvidíte na oblečení. Ak sa odvážite, váha Vám povie kilogramy a Vy budete sklamaní, lebo ste čakali ako v tej rozprávke, že to malo byť aspoň  2x viac! Lebo sused, lebo diéta, lebo Fiso! / to nie je preklep./

   K tej často spomínanej hlave v týchto našich zámeroch dodám, že nová životospráva tu popísaná má svoje výhody, aj nevýhody.

Tešte sa, že Vaša kondícia sa zlepšuje aj keď ste už dosť starší ročník! Tešte sa, že konečne máte dobrý spánok! Tešte sa, že ste dokázali obliecť úzke nohavice, ktoré ste ako veľa krát pred tým odložili ako už nepoužiteľné!  Tešte sa, že Vám už brucho nevisí cez opasok! Tešte sa, že ste prekonali akúkoľvek dobu Vášho odriekania!

Aspoň ste si dokázali, že sa to dá . Ak z pokusu odídete z akéhokoľvek dôvodu, nevadí, hľadajte lepšiu cestu pre Vás osobne a prídete k tomu istému cieľu. Len to nevzdávajte!

Post skriptum:

Viete, poviem Vám môj pohľad na načrtnutý problém. Mnohí z nás stoja  ako by pred vysokou horou a všetci sa dívajú na jej vrchol. Každý si v duchu predstavuje, že už je tam a díva sa na svet pod ním z tej výšky! No na ten vrchol sa  všetci nedostanú, tak to už v našom živote chodí.

Predovšetkým sú to tí z nás, čo si myslia, že na vrchol tej vysokej hory vedie pohodlná cesta pre automobily, či tiež tam už dávno niekto iný vybudoval železnicu, alebo výťah.  Realitou ale je, že na tú horu každý musí vystúpiť  len na vlastných nohách! To si za peniaze tiež nekúpite!

Ja len dodám, že vrchol je naozaj len jeden – tej hory, samozrejme. No existuje veľa chodníkov, ktoré tam vedú. Poviem tiež, že každý chodník je namáhavý!  Nuž, máte možnosť si ten smer, či chodník vybrať Vy samotní.  Ja, ak budem ešte pri sile, Vás tam hore na tom vysnívanom vrchole počkám.  Tam Vám ponúknem  kus môjho kváskového chleba a zopár hltov čistej vody.

 A ak sa mi to nepodarí a uvidíte ma, ako sa pred Vami ledva kotúľam pre svoju nadváhu, lebo aj to sa môže, nedaj Boh stať, nevadí! Veď ste určite mnoho krát počuli slovenské príslovie, že reči sa hovoria a chlieb sa je!

Napokon sa priznám, že v tom chlebe, ktorý si sám pečiem a v čistej vode som zašifroval pre Vás dôležitú správu, ktorú mnohí pochopíte až v budúcnosti!

Slobodnú, múdru myseľ a pokoj v duši od Boha, priatelia!

           Ing.Viliam Štefanek – Karisný                         Podbiel 1.8.2022

                               WWW.podbielpoviedky.sk

POKRAČOVANIE – DODATOK.

4.12.2022.

Tak, poviem Vám, dnes je práve 4.12.2022.Takže po 4 mesačnej skúsenosti Vám tu popíšem, ako sa môj pokus vyvíja. Mnohí budete chcieť vedieť, či som od toho odišiel. Malá časť z Vás by naopak chcela počuť najnovšie poznatky, ktoré som svojou zmenou životného štýlu dosiahol. Pravdou je, že od svojho pokusu som neodišiel. Dobrúsili sa hrany ako sa zvykne hovoriť a skoro som si už na nový štýl zvykol. Zámerne hovorím skoro, lebo tá lenivá a pohodlná časť môjho ja by sa kedykoľvek rada vrátila ku starým zabehnutým zlozvykom…

Priznám sa, páru krát som myslel na možnosť tieto vody, obrazne pomenované, opustiť! No v mojom veku, ale v každom veku je dôležité, aby ste mysleli na svoje zdravie! Viete, treba sa naučiť vždy sa dívať na prítomný okamžik a naplno ho prežiť. Treba sa neustále pozerať aj do budúcna a robiť všetko pre to, aby sme dosiahli svoje ciele. Viem, cudzí zásah túto našu snahu môže v náš neprospech zmeniť, no kto Vám pomôže ak si nepomôžete Vy samotní?

Tak to zhrniem. Jedávam po poludní medzi treťou a pol štvrtou. Tak sa to mne osobne ustálilo. Jem tak polievku ak ju máme, potom druhé jedlo. To druhé jedlo býva s obmedzením cukru, minimalizujem mäso, zvlášť pripravené v oleji alebo vyprážané. Ak už mäso, tak varené alebo kuracie. Opustil som údeniny, hoci nevylučujem, že neochutnám.

S nedôverou sa dívam na rastlinný olej, viac dôverujem bravčovej masti ako to žili tisícky rokov naši predkovia. Tiež beriem ohľad na to, že vždy dám prednosť vlastným produktom, alebo potravinám dopestovaným v mojom okolí. Možno mnohí pochopia, že sa treba vrátiť ku pestovaniu vlastnej zeleniny, zemiakom, malinám, jahodám či ovociu a strukovinám, či včeliemu medu. Mnohí sa už na dedine vrátili ku chovu hydiny, králikov a podobne. To považujem za čisté potraviny bez antibiotík, chémie, prospešné nášmu zdraviu.

Musím Vám povedať, že aj ja mávam pocity, kedy mi sladké chýba a ťažko, veru preťažko obídem cukrovinky, čokoládu, sladké nápoje, či zmrzlinu. Takže aj toto zhrniem. Ak kupujem v cukrárni, tak nikdy nie pre seba. Ak už chuť na sladké po mojom jedle je vysoká a moja pevná vôľa pripúšťa výnimku, dám si za lyžičku medu. Výnimočne po jedle zmrzlinu. Zásadne nepijem kúpne sladené nápoje. Pijem len čistú vodu alebo čaje z domácich byliniek. Ak som nachladnutý, pijem čaj z bôbkového listu spoločne s majoránkou a medom. Nohy od ktorých najčastejšie prechladneme, treba vymáčať v teplej, horúcejšej vode do ktorej dávam sódu bikarbónu. Spávam v chladnej miestnosti. V pohári si zmiešam citrónovú šťavu s medom a kvalitným olivovým olejom s troškou kurkumy. To na lačno jednu lyžicu ráno pred vypitím pohára čistej vody.

Nechcem aby ste nadobudli dojem, že toto dokáže len stroj a nie človek.Mávam slabé chvíle aj ja sám. Teraz Vám poviem ako ich riešim ja, keď oni na mňa prídu. Ak hlad okolo obeda už sa stáva neznesiteľným, dám si krajec domáceho kváskového a suchého chleba, zapijem čistou vodou bez chlóru. Niekedy namiesto toho hrozienka s vlašskými orechmi. Na hlad sa musíte naučiť dívať ako na nevyhnutnosť, ak idete za svojim cieľom.

Druhá zásada, ktorá Vám pomôže prekonať hlad je Vaša práca. Ak sa len doma ponevierate bez práce, či akejkoľvek činnosti, tak to ste na dobrej ceste, že to vzdáte. Ja pracujem a tak sa odpútam od myšlienok na jedlo. Som si istý, že Vás bude zaujímať otázka o mojej váhe, či nadváhe. Po cca 4-och mesiacoch moja váha klesala o viac ako 10 kg. Znova obliekam nohavice, ktoré už dlho boli odložené. Nevážim sa denne ani týždenne. To mi povie dierka na mojom opasku. Ak sa spýtate, či sa dá s váhou klesať, odpovedal by som, že áno. Len potom musíte oproti jedlu ktoré jete tiež ubrať z množstva a pridať na jeho kvalite, či sortimente. A tiež viacej pohybu, práce. Veľa piť čistej vody, len vody! Nemusím pripomínať, že žiaden alkohol…

Záverom poviem že svoj ciferník budem pretáčať neustále. To je smer, ktorý musíte držať neustále ako kormidlo lode na mori. Predpis nepoznám, každý z Vás si program musí prispôsobiť sám. Pokoj v hlave, jasnú myseľ, dobré zdravie, veľa pohybu, dobrých ľudí okolo seba Vám želám!